Deze Figo huisdierenverzekering is aangeboden door Veterfina Verzekeringsmaatschappij N.V.

Hond hijgt veel, wat moet ik weten?

hond hijgt veel

Het kan best even schrikken zijn voor elke hondenliefhebber: jouw hond hijgt veel. Het is wel zo dat een beetje hijgen voor honden heel normaal is, maar als het te veel wordt, kan dat een teken zijn dat er iets scheelt. Wat dan juist? En hoe kan je dat vermijden of aanpakken? Geen paniek, onze specialisten vertellen je er hier alles over. 

Laten we van start gaan. 

Waarom hijgt een hond?

In de meeste gevallen is hijgen bij honden gewoon natuurlijk. Zo kunnen ze te veel warmte kwijtraken. Honden hijgen ook om stress te tonen of om na een inspanning hun ademhaling terug onder controle te krijgen. Maar als je merkt dat je hond langdurig veel hijgt, is het belangrijk om dat niet zomaar te negeren. 

Hond hijgt veel: mogelijke oorzaken

Er zijn veel verschillende oorzaken mogelijk waardoor een hond veel hijgt: 

 • Hitte en uitdroging 

Bij heet weer kunnen honden snel oververhit geraken. Ze gaan dan veel hijgen om af te koelen. Veel hijgen kan ook leiden tot uitdroging. 

 • Angst en stress 

Bij situaties die stress veroorzaken, zoals onweer, vuurwerk, of een bezoekje aan de dierenarts, kunnen honden beginnen hijgen. 

 • Fysieke inspanning 

Na een stevige inspanning hijgen honden om weer op adem te komen. Als ze te veel hijgen, kan dat wijzen op vermoeidheid. 

 • Pijn of ongemak 

Honden kunnen ook laten merken dat ze pijn hebben of zich niet lekker voelen door veel te hijgen. 

 • Medische aandoeningen 

Bepaalde ziektes kunnen ervoor zorgen dat een hond meer gaat hijgen. 

Hond hijgt veel: mogelijke ziektes en aandoeningen

Als je hond veel hijgt, kan dat wijzen op een onderliggend probleem. Hier zijn enkele medische aandoeningen die je in het oog moet houden: 

 • Hittestress of zonnesteek 

Te veel warmte kan hittestress of een zonnesteek veroorzaken bij honden, en dat kan levensgevaarlijk zijn. 

 • Hartaandoeningen 

Hartproblemen, zoals endocardiosis (oftewel klepinsufficiëntie: lekkende hartkleppen) en cardiomyopathie (een ziekte aan de hartspier), kunnen leiden tot overmatig hijgen. 

 • Ademhalingsproblemen 

Kwalen zoals astma, bronchitis of longontsteking kunnen hijgen teweegbrengen. 

 • Hormonale aandoeningen 

Hormonale problemen zoals de ziekte van Cushing kunnen hijgen als symptoom hebben. 

Overmatig hijgen bij honden voorkomen

Hoewel je niet alle oorzaken van overmatig hijgen kan vermijden, hebben we wel enkele tips om het risico te beperken: 

 • Keep it cool 

Zorg ervoor dat je hond koel blijft bij warm weer. Geef genoeg schaduw en vers water. Beperk ook de inspanning tijdens een hittegolf. 

 • Stressmanagement 

Bied een rustige omgeving en een gestructureerde dagindeling om je hond op zijn gemak te stellen. 

 • Uitgebalanceerde lichaamsbeweging 

Zorg voor genoeg beweging, maar overdrijf niet, zeker niet bij warm weer. 

 • Gezond dieet 

Geef je hond een evenwichtig dieet afgestemd op zijn leeftijd en gezondheid. 

Hond hijgt veel: behandelingen

Als je hond veel blijft hijgen ondanks de tips, dan is het mogelijk dat er behandeling nodig is. De keuze van de behandeling hangt af van wat er precies scheelt: 

 • Medicatie 

Als je hond een medisch probleem heeft dat hijgen veroorzaakt, dan kan er medicatie voorgeschreven worden. 

Dierenartskosten: bijvoorbeeld voor hartfalen, dan ongeveer €1.000 per jaar 

 • Gedragstherapie 

Dit kan helpen als je hond hijgt door stress of angst. Zo kan je hond leren om zich anders te gedragen en zich rustiger te voelen. 

Dierenartskosten: een traject is ongeveer €500 

 • Chirurgie 

In sommige gevallen kan een operatie noodzakelijk zijn. 

Dierenartskosten: bijvoorbeeld voor een aangeboren hartaandoening, dan ongeveer €2.500 

Hondenverzekering

Ben je bezorgd omdat je hond veel hijgt? Dan is het goed om zo snel mogelijk bij de dierenarts langs te gaan. Afhankelijk van het probleem kunnen de kosten oplopen. Met Figo ben je verzekerd voor onverwachte dierenartskosten. Zo krijgt jouw hond de zorg die hij nodig heeft en sta je niet voor verrassingen. Meer weten? Bekijk onze hondenverzekering! 

`